Bình Bột Cứu Hỏa

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20binh-cuu-hoa-bot-MFZ4-BC.jpg

Bình cứu hỏa bột MFZ4 BC

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: MFZ4

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20binh-chua-chay-dang-bot-kho-abc-mfzl35-35kg-loai-xe-day(1).jpg

Bình bột chữa cháy MFTZ35

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: MFTZ35

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20binh-cuu-hoa-bot-MFZ2-BC-1.jpg

Bình bột chữa cháy MFZ2

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: MFZ2

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20MFZ8.jpg

Bình cứu hỏa bột MF8 ABC

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: MFZ8