Bình Cứu Hỏa Khí CO2

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20binh-cuu-hoa-xach-tay-co2-mt5_binh-cuu-hoa.png

BÌNH CỨU HỎA KHÍ CO2 MT5

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: CO2 MT5

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20binh-chua-chay-co2-mt3.jpg

Bình cứu hỏa khí CO2 MT3

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: CO2 MT3