CHỮA CHÁY SPRINKLER TYCO

http://dstvn.vn/upload/images/DST-%20%C4%90%E1%BA%A7u%20phun%20quay%20xu%E1%BB%91ng%20TY2234.jpg

ĐẦU PHUN SPINKLER TYCO

Xuất xứ: Anh

Mã sản phẩm: LFII - TY2234

http://dstvn.vn/upload/images/dst-%20%C4%91%E1%BA%A7u%20phun%20sprinkler%20tyco%20quay%20len%20xuong.jpg

ĐẦU PHUN SPINKLER TYCO

Xuất xứ: Anh/Mỹ

Mã sản phẩm: TY-B