Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam

Hanesbrands đứng thứ 530 trong Top 1.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Tạp chí Forbes bình chọn, có hơn 55.900 công nhân viên với trụ sở đặt tại hơn 35 quốc gia. Tập đoàn là đơn vị hoạt động vì môi trường tích cực tại Mỹ và đã dành được nhiều giải thương danh giá cho các hoạt động vì môi trường trong những năm qua. Tập đoàn Hanesbrands được xếp hạng 152 trong Top 500 công ty “xanh” nhất tại Mỹ do tạp chí Newsweek bình chọn.

HBI Kim Động