Nohmi Fire Alarm

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20nohmi%20daubaokhoiquangdien.jpg

ĐẦU BÁO KHÓI QUANG ĐIỆN

Xuất xứ: Nohmi Bosai - Nhật Bản

Mã sản phẩm: FDK serial

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20Nohmi%20dau%20bao%20nhiet%20gia%20tang.jpg

ĐẦU BÁO NHIỆT GIA TĂNG

Xuất xứ: Nohmi Bosai - Nhật Bản

Mã sản phẩm: FDPJ Series