Ống xả mềm và bộ chuyển đổi

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20%E1%BB%90ng%20x%E1%BA%A3%20m%E1%BB%81m%20v%C3%A0%20b%E1%BB%99%20chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i.jpg

Tên sản phẩm : Ống xả mềm và bộ chuyển đổi

Mã sản phẩm : FM-200® Tyco Hygood

Xuất xứ : Anh/Mỹ

Bảo hành : 12 tháng

Giá sản phẩm : Liên hệ

Liên hệ nhanh với bộ phận tư vấn

Nội dung chi tiết

Hệ thống chữa cháy có thể được kết nối bằng các ống xả mềm. Giúp linh hoạt và dễ dàng trong việc lắp đặt cũng như bảo trị hệ thống.

Sản phẩm khác

http://dstvn.vn/upload/images/DST-%20Binh%20FM200.jpg

Bình chứa FM-200

Xuất xứ: Anh/Mỹ

Mã sản phẩm: FM-200® Tyco Hygood

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Phun%20FM200.jpg

Đầu Phun

Xuất xứ: Anh/Mỹ

Mã sản phẩm: FM-200® Tyco Hygood

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20C%C3%B4ng%20T%E1%BA%AFc%20%C3%A1p%20l%E1%BB%B1c.jpg

Công Tắc Áp Lực

Xuất xứ: Anh/Mỹ

Mã sản phẩm: FM-200® Tyco Hygood