Toàn bộ sản phẩm

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20HPS-SHA%20L.jpg

Hộp báo cháy khẩn cấp

Xuất xứ: Mỹ

Mã sản phẩm: HPS-SAH

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20PPEL.jpg

Nút nhấn khẩn

Xuất xứ: Nhật

Mã sản phẩm: PPE-1/PPE-2

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20TL-14DL.jpg

Đèn hiển thị khu vực

Xuất xứ: Nhật

Mã sản phẩm: TL-14D

http://dstvn.vn/upload/images/DS-2AE7123TI.jpg

CAMERA PTZ HD TVI 1MP

Xuất xứ: Hikvision

Mã sản phẩm: DS-2AE7123TI

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20FBB-150L1.jpg

Chuông báo cháy

Xuất xứ: Nhật

Mã sản phẩm: FBB-150I,FBB-150ID

http://dstvn.vn/upload/images/camera-hd-tvi-speed-dome-hikvision-ds-2ae5223ti-a.jpg

CAMERA PTZ HD TVI 2MP

Xuất xứ: Hikvision

Mã sản phẩm: DS-2AE5223TI-A

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20DC-920422.jpg

Nút nhấn khẩn

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: DC-9204

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20Trung%20T%C3%A2m%20b%C3%A1o%20ch%C3%A1y%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20HCV2-RA.jpg

HOCHIKI TRUNG TÂM BÁO CHÁY

Xuất xứ: Anh

Mã sản phẩm: HCV-2/4/8

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20hik-DS-2CD2112F-I(W)(S).jpeg

CAMERA BÁN CẦU 2MP

Xuất xứ: Hikvision

Mã sản phẩm: iDS-2CD6124FWD-I(Z)/B

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20%E1%BB%90ng%20x%E1%BA%A3%20m%E1%BB%81m%20v%C3%A0%20b%E1%BB%99%20chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i.jpg

Ống xả mềm và bộ chuyển đổi

Xuất xứ: Anh/Mỹ

Mã sản phẩm: FM-200® Tyco Hygood

http://dstvn.vn/upload/images/DS-2CE16F7T-IT.png

CAMERA THÂN TRỤ TVI 3MP

Xuất xứ: Hikvision

Mã sản phẩm: DS-2CE16F7T-IT

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20C94042.jpg

Còi + đèn chớp

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: C-9404