Thiết Bị Báo Cháy Tự Động

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20HPS-SHA%20L.jpg

Hộp báo cháy khẩn cấp

Xuất xứ: Mỹ

Mã sản phẩm: HPS-SAH

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20PPEL.jpg

Nút nhấn khẩn

Xuất xứ: Nhật

Mã sản phẩm: PPE-1/PPE-2

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20TL-14DL.jpg

Đèn hiển thị khu vực

Xuất xứ: Nhật

Mã sản phẩm: TL-14D

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20FBB-150L1.jpg

Chuông báo cháy

Xuất xứ: Nhật

Mã sản phẩm: FBB-150I,FBB-150ID

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20DC-920422.jpg

Nút nhấn khẩn

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: DC-9204

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20Trung%20T%C3%A2m%20b%C3%A1o%20ch%C3%A1y%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20HCV2-RA.jpg

HOCHIKI TRUNG TÂM BÁO CHÁY

Xuất xứ: Anh

Mã sản phẩm: HCV-2/4/8

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20C94042.jpg

Còi + đèn chớp

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: C-9404

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20%C4%90%E1%BA%A7u%20b%C3%A1o%20l%E1%BB%ADa%20t%E1%BB%AD%20ngo%E1%BA%A1i%20HF-24%20L.jpg

HOCHIKI ĐẦU BÁO LỬA

Xuất xứ: Nhật

Mã sản phẩm: HF-24

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%208zone%20GST.jpg

Trung tâm báo cháy 8 zone

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: GST108A

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20Beam%20SPC-24.jpg

HOCHIKI ĐẦU BÁO KHÓI BEAM

Xuất xứ: Nhật

Mã sản phẩm: SPC-24

http://dstvn.vn/upload/images/DST-%20Dau%20bao%20nhiet%20gia%20tang%20DSC-EA.jpg

HOCHIKI ĐẦU BÁO NHIỆT

Xuất xứ: Nhật

Mã sản phẩm: DSC-EA

http://dstvn.vn/upload/images/DST-%20%C4%90%E1%BA%A7u%20b%C3%A1o%20nhi%E1%BB%87t%20C91032.jpg

GST ĐẦU BÁO NHIỆT

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: C-9103