Thiết Bị Báo Cháy Tự Động

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20nohmi%20daubaokhoiquangdien.jpg

ĐẦU BÁO KHÓI QUANG ĐIỆN

Xuất xứ: Nohmi Bosai - Nhật Bản

Mã sản phẩm: FDK serial

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20Dau%20bao%20khoi%20C9102%20GST.jpg

GST ĐẦU BÁO KHÓI

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: C-9102

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20B%C3%A1o%20kh%C3%B3i%20quang%20SLV24N.jpg

HOCHIKI ĐẦU BÁO KHÓI QUANG

Xuất xứ: Mỹ

Mã sản phẩm: Hochiki SLV-24N

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20Nohmi%20dau%20bao%20nhiet%20gia%20tang.jpg

ĐẦU BÁO NHIỆT GIA TĂNG

Xuất xứ: Nohmi Bosai - Nhật Bản

Mã sản phẩm: FDPJ Series