Thiết Bị Chữa Cháy

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20binh-cuu-hoa-bot-MFZ4-BC.jpg

Bình cứu hỏa bột MFZ4 BC

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: MFZ4

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20binh-chua-chay-dang-bot-kho-abc-mfzl35-35kg-loai-xe-day(1).jpg

Bình bột chữa cháy MFTZ35

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: MFTZ35

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20binh-cuu-hoa-xach-tay-co2-mt5_binh-cuu-hoa.png

BÌNH CỨU HỎA KHÍ CO2 MT5

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: CO2 MT5

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20binh-cuu-hoa-bot-MFZ2-BC-1.jpg

Bình bột chữa cháy MFZ2

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: MFZ2

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20binh-chua-chay-co2-mt3.jpg

Bình cứu hỏa khí CO2 MT3

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: CO2 MT3

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20MFZ8.jpg

Bình cứu hỏa bột MF8 ABC

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: MFZ8

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20binh-cuu-hoa-tu-dong-AG-08.jpg

Bình cứu hỏa tự động AG-08 ( 8 Kg)

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: AG-08